Danes je 21.7.2024

Input:

Zakonodajne spremembe in novosti, julij 2023

1.8.2023, , Vir: Uradni list RSČas branja: 5 minut

Uradni list RS 82/2023, 28. 7. 2023

  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

  Velja od 12. 8. 2023.

   Uradni list RS 81/2023, 27. 7. 2023

   • Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

   Nova ureditev za povračilo dela stroškov šolnine za otroka po vrnitvi javnega uslužbenca z dela v tujini, velja od 28. 7. 2023.

   Uradni list RS 80/2023, 25. 7. 2023

   • Sprememba Tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota

   Velja od 5. 8. 2023.

   Uradni list RS 79/2023, 21. 7. 2023

    • Sprememba in dopolnitev Pravil o izvajanju obveznega večstranskega pobota

    Velja od 5. 8. 2023.

     Uradni list RS 78/2023, 19. 7. 2023

     • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T)

     Ukinja se s 1.1.2024 prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Spremenjeni 48. člen, po katerem se, od ukinitve naprej, plačuje prispevek 35 evrov mesečno na