Danes je 21.7.2024

Olajšava za investiranje - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Obdavčitev in zavarovanje poslovodij - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Odpravnine - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Kapitalske rezerve in prenosi sredstev - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe (II. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dohodnina in olajšave - test znanja

1.5.2023, Luka Godnič, mag. posl. ved, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni nadzor in prekrški - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Prevrednotovalni poslovni odhodki - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Odpoved delovnega razmerja delavcu invalidu - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe (I. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Odložene terjatve za davek - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - test znanja

1.5.2023, Spec. Sonja Kermat. univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Davek na promet nepremičnin - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Posebnosti delovnega razmerja - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Bonitete - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe (I. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Verižni posli, tristranski posli in zaporedne dobave blaga - test znanja 2023 Garancija

22.3.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Utrjujem znanje o DDV (I. del) - test znanja 2023 Garancija

22.3.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Utrjujem znanje o DDV (II. del) - test znanja 2023 Garancija

22.3.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

KAŽIPOT