Danes je 21.2.2024

Dohodek iz kapitala: Davčna napoved pri dobičku iz kapitalaArhiv

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Davčne olajšave: Olajšava za raziskave in razvojArhiv

24.11.2017, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Neopredmetena sredstva - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Davčne olajšave: Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanjeArhiv

6.4.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Druge kratkoročne terjatve pri d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Davčna izgubaArhiv

20.1.2020, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Rezervacije - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Prevrednotovalni poslovni odhodki - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti: Davčne olajšaveArhiv

4.4.2018, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti: Nosilec dopolnilne dejavnostiArhiv

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pri samostojnem podjetniku - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pred obdavčitvijo pri s.p. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Plačilo dohodnine nerezidentovArhiv

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitalaArhiv

8.12.2017, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Druge kratkoročne terjatve pri s.p. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pri d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.4.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Urška Juršev, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Vodenje evidenc zalog istovrstnega kapitalaArhiv

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Terjatve - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Izračun in plačilo dohodnine od obrestiArhiv

13.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pred obdavčitvijo v d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti: Pravna podlaga in opredelitevArhiv

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Izračun in plačilo dohodnine od dividendArhiv

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Preoblikovanje v gospodarsko združbo - davčni vidikArhiv

24.11.2017, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Dobiček iz kapitalaArhiv

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti: Oprostitev plačila dohodnineArhiv

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Obresti po ZDoh-2Arhiv

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkihArhiv

6.4.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Davčne olajšave: Olajšava za investiranjeArhiv

24.12.2019, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Prihodki v spremenjenih razmerah COVID-19Arhiv

15.7.2020, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: DividendeArhiv

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Davčna osnova od dobička iz kapitalaArhiv

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Prenehanje opravljanja dejavnostiArhiv

8.6.2018, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

ReprezentancaArhiv

28.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

GarancijaArhiv

2.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

ProkuristArhiv

13.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkihArhiv

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

OdškodnineArhiv

20.3.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

NajemninaArhiv

20.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

DenarArhiv

13.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

DariloArhiv

13.2.2023, Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

InvalidiArhiv

5.4.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

KAŽIPOT