Danes je 21.9.2023

Dohodek iz dejavnosti: Davčne olajšaveGarancija

4.4.2018, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitalaGarancija

8.12.2017, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Davčna izgubaGarancija

20.1.2020, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Davčna napoved pri dobičku iz kapitalaGarancija

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Davčne olajšave: Olajšava za raziskave in razvojGarancija

24.11.2017, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Terjatve - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pred obdavčitvijo v d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pri samostojnem podjetniku - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pred obdavčitvijo pri s.p. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Izračun in plačilo dohodnine od obrestiGarancija

13.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Vodenje evidenc zalog istovrstnega kapitalaGarancija

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Davčne olajšave: Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanjeGarancija

6.4.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pri d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.4.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Plačilo dohodnine nerezidentovGarancija

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Dobiček iz kapitalaArhiv

1.1.2020, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Davčne olajšave: Olajšava za investiranjeGarancija

24.12.2019, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti: Nosilec dopolnilne dejavnostiGarancija

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Rezervacije - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti: Pravna podlaga in opredelitevGarancija

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Prevrednotovalni poslovni odhodki - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Dobiček iz kapitalaGarancija

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Neopredmetena sredstva - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Druge kratkoročne terjatve pri s.p. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Druge kratkoročne terjatve pri d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Preoblikovanje v gospodarsko združbo - davčni vidikGarancija

24.11.2017, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Urška Juršev, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: DividendeGarancija

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti: OpredelitevGarancija

8.1.2018, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Davčna osnova od dobička iz kapitalaGarancija

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Izračun in plačilo dohodnine od dividendGarancija

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz kapitala: Obresti po ZDoh-2Garancija

3.5.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti: Oprostitev plačila dohodnineGarancija

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkihGarancija

6.4.2022, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

Prihodki v spremenjenih razmerah COVID-19Arhiv

15.7.2020, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

OdškodnineGarancija

20.3.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

GarancijaGarancija

2.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Prenehanje opravljanja dejavnostiGarancija

8.6.2018, Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkihGarancija

9.3.2023, Urška Juršev in Irena Kamenščak, Vir: Verlag Dashöfer

ProkuristGarancija

13.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

DenarGarancija

13.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

ReprezentancaGarancija

28.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

NajemninaGarancija

20.2.2023, Kristinka Vuković Sonja Kermat Urška Juršev, Vir: Verlag Dashöfer

DariloGarancija

13.2.2023, Kristinka Vuković, Sonja Kermat, Urška Juršev, Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

KAŽIPOT