Danes je 21.7.2024

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih - test znanja Garancija

28.6.2024, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Nepremičnine - test znanja

5.6.2024, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Pravica do odklopa - test znanja 2024 Garancija

12.4.2024, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih - test znanja Garancija

15.11.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod - test znanja 2023 Garancija

27.10.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Novela Zakona o tujcih - test znanja 2023 Garancija

15.9.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - test znanja Garancija

12.7.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti - test znanja Garancija

26.6.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Delo od doma - test znanja

1.6.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Splošno o DDPO - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Neopredmetena sredstva - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Davčna izvršba - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Druge kratkoročne terjatve pri d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni dogodki in osnove knjiženja za s.p. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodki iz zaposlitve - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Nadomestilo plače v breme ZZZS - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Olajšava za investiranje - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Obdavčitev in zavarovanje poslovodij - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Pravica delavca do izplačila odpravnine - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Vključitev upokojencev v delovni proces (obveznosti delodajalca) - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Odpravnine - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Potni nalogi - test znanja Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Službeno potovanje - test znanja Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Finančne naložbe, finančni dolgovi, lizing za s.p. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dvostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike (I. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poskusno delo - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dohodnina (II. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Splošno o računovodskih izkazih - test znanja

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Davek na motorna vozila (I. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Varstvo osebnih podatkov v delovnem razmerju - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Kapitalske rezerve in prenosi sredstev - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodnina (II. del) - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poreklo blaga - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Dvostavno knjigovodstvo za gospodarske družbe (II. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pred obdavčitvijo v d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Prevoz na delo in z dela - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Plačilo za poslovno uspešnost - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Knjigovodstvo trgovskega blaga za s.p. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni postopek - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, mag. Kaja Breznik Ladinik, Vir: Verlag Dashöfer

Obveznost zagotavljanja plačila za delo - test znanja

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dohodnina in olajšave - test znanja

1.5.2023, Luka Godnič, mag. posl. ved, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Povračila stroškov v zvezi z delom - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Terjatve - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Varovane kategorije delavcev - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

KAŽIPOT