Danes je 21.7.2024

Neopredmetena sredstva - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Druge kratkoročne terjatve pri d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dohodki iz zaposlitve - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Nadomestilo plače v breme ZZZS - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Pravica delavca do izplačila odpravnine - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Vključitev upokojencev v delovni proces (obveznosti delodajalca) - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Potni nalogi - test znanja Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Službeno potovanje - test znanja Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Dvostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike (I. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poskusno delo - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dohodnina (II. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Davek na motorna vozila (I. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Varstvo osebnih podatkov v delovnem razmerju - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Dohodnina (II. del) - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pred obdavčitvijo v d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Prevoz na delo in z dela - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Plačilo za poslovno uspešnost - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Davčni postopek - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, mag. Kaja Breznik Ladinik, Vir: Verlag Dashöfer

Obveznost zagotavljanja plačila za delo - test znanja

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Povračila stroškov v zvezi z delom - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Varovane kategorije delavcev - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

DDPO - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, mag. Ivan Kranjec, odvetnik, Vir: Verlag Dashöfer

Zaloge proizvodov in storitev - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Druge kratkoročne terjatve pri s.p. - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Socialno zavarovanje - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Davek na dediščine in darila - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, mag. Kaja Breznik Ladinik, Vir: Verlag Dashöfer

Sklepanje podjemnih pogodb - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - test znanja

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1 - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Rezervacije - test znanja

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Uporaba službenih vozil - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Davek na motorna vozila (II. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Prihodki - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Izvršba na plačo - test znanja 2023

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Napotitve delavcev na delo v tujino - test znanja 2023

1.5.2023, Odvetniška pisarna Bohl, d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Plače in povračila zaposlenim - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Obračun plač - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Transferne cene - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Dvostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike (II. del) - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Zaloge materiala - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Zaloge blaga - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Kapitalski dobički - test znanja 2023 Garancija

1.5.2023, Strokovni avtorski kolektiv, Vir: Verlag Dashöfer

Nagrade - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Avtorski honorar in podjemna pogodba - test znanja

1.5.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Razkritja v letnem poročilu - test znanja

1.5.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Poslovni izid pri d.o.o. - test znanja 2023 Garancija

1.4.2023, doc. dr. Lidija Robnik, Vir: Verlag Dashöfer

Oprostitve plačila DDV brez pravice do odbitka in s pravico do odbitka - test znanja 2023 Garancija

22.3.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

Pridobitev blaga (kraj pridobitve in obveznosti) - test znanja 2023 Garancija

22.3.2023, mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Vir: Verlag Dashöfer

KAŽIPOT