Danes je 22.6.2024

Input:

Stopnje DDV

14.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 16 minut

6.6 Stopnje DDV

Erika Režek, davčna svetovalka

Davčne stopnje

Blago in storitve se obdavčujejo po:

 • splošni, 22% stopnji DDV,

 • nižji, 9,5% stopnji DDV in

 • posebni nižji, 5% stopnjo DDV

Preračunana stopnja 22% znaša 18,0328%, preračunana stopnja 9,5% znaša 8,6758%, preračunana stopnja 5% znaša 4,7619 %

Po nižji davčni stopnji se obračunava in plačuje dobava blaga in storitev, ki so naštete v Prilogi I ZDDV-1.

Po posebni nižji davčni stopnji se obdavčuje dobava blaga in storitev iz Priloge IV ZDDV-1 (19. člen ZDDV-1K).

Med izdelke iz Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:

 • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);

 • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);

 • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);

 • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);

 • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);

 • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:

 • elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;

 • elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;

 • elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart

Med te izdelke in storitve se ne uvršča dobava gradiva, ki več kot 50 odstotkov prostora namenja oglaševanju, niti glasba, filmi in igre, vključno z igrami na srečo in loterijo, ter interaktivno učenje, predvajanja in prireditve s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave.

Obdavčitev gasilskih vozil in gasilske opreme

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 - ZIUOPZP (Ur.l.RS št. 95/23) je začel veljati 2. 9. 2023. Od tega dne dalje se za dobave tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, uporablja posebna nižja, 5-odstotna stopnja DDV, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih.

Seznam tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za gasilstvo in je kot tak objavljen v Uradnem listu RS št. 98/23, z dne 15. 9. 2023, v Pravilniku o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove, ki je začel veljati 16.09.2023.

Posebna nižja stopnja za gasilsko opremo velja tudi za uvoz zadevnega blaga. Za uveljavljanje posebne nižje stopnje je treba v PE 2/3 carinske deklaracije vpisati oznako 3D55 - Obračun DDV po posebni nižji