Danes je 13.7.2024

Input:

Pridobitev blaga (kraj pridobitve in obveznosti)

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

Pridobitev blaga (kraj pridobitve in obveznosti)

V tej lekciji se bomo naučili:

  • opredeliti osnovne pojme pri poslovanju s tujino,

  • kdaj se šteje, da gre za pridobitev blaga znotraj Unije,

  • v katerih primerih je pri pridobitvah blaga znotraj Unije obveznost obračuna DDV na strani kupca.

Opredelitev pojmov

1. člen ZDDV-1

3. člen ZDDV-1

5. in 6. člen Direktive o DDV

V prejšnjih lekcijah smo se naučili, da se DDV posledice pri dobavi blaga razlikujejo glede na območje, kje oziroma kam se to blago dobavi. Za pravilno opredelitev takšnih posledic je treba tako ločiti naslednje:

  • »ozemlje Slovenije« je ozemlje pod suverenostjo Republike Slovenije, vključno z zračnim prostorom in morskim območjem, nad katerimi ima Republika Slovenija suverenost ali jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom. Dobave blaga znotraj ozemlja Slovenije so lokalne dobave.

  • »ozemlje države članice«, »država članica« in »Skupnost« je ozemlje držav članic in ozemlje Skupnosti, ki je kot tako definirano v predpisih Evropskih skupnosti.

  • Kadar gre za pridobitev pravice razpolaganja na premičninah, kot da bi bil pridobitelj lastnik, ki jih pridobitelju odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice prodajalec (ali sam pridobitelj ali druga oseba za račun enega od njiju), gre za pridobitev blaga znotraj Unije. Kadar gre za obratno dobavo blaga iz Slovenije v drugo državo članico, pa govorimo o dobavi blaga znotraj Unije.

  • »tretja država« je katerokoli drugo ozemlje, razen ozemlja Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma Skupnosti,

  • »tretje ozemlje« je del državnega ozemlja države članice, ki pa ni sestavni del »ozemlja države članice« (na primer otok Heligoland, ozemlje Büsingen, Ceuta, Melilla, Kanarsko otočje ipd).

  • Prenos blaga iz katerekoli države članice znotraj Unije v tretje države in tretja ozemlja imenujemo izvoz blaga, vnos blaga iz tretjih držav in tretjih ozemelj v Unijo pa imenujemo uvoz blaga.

Splošno o pridobitvah blaga znotraj Unije

2. točka prvega odstavka 3. člena ZDDV-1

d. točka prvega odstavka 4. člena ZDDV-1

drugi odstavek 4. člena ZDDV-1

prvi odstavek 11.