Danes je 13.7.2024

Input:

Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

27.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 19 minut

5.4.1.6.2 Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Delovno pravne obveznosti delodajalca in pravice vajenca, dijaka ali študenta določa delovno pravna zakonodaja. 6. in 7. odstavek 211. člena ZDR-1 določata osnovna pravila za delo vajencev, dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno praktično delo. ZDR-1 tako določi, da lahko dijaki in študenti, ki so dopolnili starost 14 let, pri delodajalcu opravljajo praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov ter da zanje veljajo določbe zakona o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, ter o odškodninski odgovornosti. Običajno natančneje položaj vajencev, dijakov in študentov, ki opravljajo obvezno prakso, določajo kolektivne pogodbe in pravilniki delodajalca oziroma za vajence še Zakon o vajeništvu (ZVaj). Tam je pogosto določeno, da je delodajalec vajencu, dijaku ali študentu, ki opravlja obvezno prakso, poleg izplačila nagrade, dolžan zagotoviti tudi povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela skladno z ustrezno kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Kot rečeno gre v tem delu za delovno pravno ureditev položaja oseb, ki v okviru izobraževalnega programa opravljajo obvezno delovno prakso.

a) Vajenci:

Delovno pravna višina nagrade vajencev je določena z Zakonom o vajeništvu (opomba 1) (ZVaj). ZVaj v 20. členu določa, da je delodajalec dolžan vajencu izplačevati vajeniško nagrado za čas praktičnega usposabljanja z delom/vajeništvom v podjetju. Zakon v istem členu določa najnižje mesečne zneske takšne ?vajeniške nagrade?, in sicer za:

- prvi letnik - ne manj kot 250 evrov

- drugi letnik – ne manj kot 300 evrov in

- tretji letnik - ne manj kot 400 evrov.

Zgoraj omenjeni zneski se, na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (opomba 2) (ZUTPG), uskladijo enkrat letno, in sicer 1.3., z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

V obdobju od marca 2023 do vključno februarja 2024 je veljalo, da znaša minimalna (delovno pravna) višina ?vajeniške nagrade? kot sledi:

1. letnik - 291,48 EUR

2. letnik - 349,78 EUR

3. letnik - 466,37 EUR

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 23/2004 z dne 19.3.2024 je bil objavljen Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad za obdobje od 1.3.2024 do 28.2.2025. V tem obdobju znaša minimalna (delovno pravna) višina ?vajeniške nagrade? kot sledi:

1. letnik – 303,72 EUR

2. letnik – 364,47 EUR

3. letnik - 485,96 EUR

Dohodninsko obravnavo izplačanih dohodkov vajencem za čas praktičnega usposabljanja/vajeništva urejata ZDoh-2 in Davčna uredba (6105/2006 Ur.l.RS), vidik prispevkov za socialno varnost pa socialna zakonodaja.

- Na podlagi ZDoh-2 sodijo dohodki izplačani za opravljeno vajeništvo med dohodke iz zaposlitve, ožje gledano pa med dohodke iz delovnega razmerja. Osma točka 1. odstavka 44. člena ZDoh-2 namreč določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi vlada. Sprememba Davčne uredbe, ki je začela veljati 16. 7. 2021 (Uradni list RS št. 114/2021 z dne 15.7.2021) v 1. odst. 12. člena določa, da se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, glede na letnik šolanja, do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade določa zakon, ki ureja vajeništvo.

- Dohodninska zakonodaja na podlagi omenjene spremembe Davčne uredbe, od dne objave usklajenih zneskov minimalnih višin vajeniške nagrade v skladu z zakonom, ki ureja