Danes je 13.7.2024

Input:

Osebno dopolnilno delo

17.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

5.4.2.4 Osebno dopolnilno delo

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Osebno dopolnilno delo je urejeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. ZPDZC-1 določa, da se za osebno dopolnilno delo šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače in da so določena v posebnem podzakonskem aktu izdanem na podlagi ZPDZC-1. Za osebno dopolnilno delo pa se šteje tudi, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, pod pogojem, da so ta dela določena