Danes je 13.7.2024

Input:

Opravljanje storitev

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

Opravljanje storitev

V tej lekciji se bomo naučili:

  • kaj se šteje za opravljanje storitev

  • kaj vse se šteje za opravljanje storitev za plačilo

  • kako postopa davčni zavezanec, ki opravlja storitev v tujem imenu za tuj račun

Opravljanje storitev

14. člen ZDDV-1

24. in 25. člen Direktive o DDV

Opravljanje storitev pomeni vsako transakcijo, ki ni dobava blaga.

Opravljanje storitev lahko med drugim vključuje naslednje transakcije:

  • odstop premoženjskih pravic;

  • obveznost opustitve dejanja (npr. odrekanje konkuriranju na trgu in prenehanje opravljanja dejavnosti) ali dopustitve dejanja ali stanja (npr. dovolitev uporabe premičnin oziroma nepremičnih stvari in premoženjskih pravic);

  • opravljanje storitev na podlagi zakona ali odločbe državnega organa,

  • popravilo stvari in

  • zamenjava storitev (pri zamenjavi se šteje, da je vsak izvajalec storitev opravil obdavčljivo dobavo).

Primer 1:

Družba A in družba B se odločita, da bosta druga drugi objavljale reklamno pasico na svoji spletni strani. Gre za zamenjavo storitev, ko vsaka od družb opravi storitev drugi, zato je vsaka od njiju dolžna na svojo storitev obračunati DDV. Obe izstavita račun, zneska pa lahko pobotata na podlagi sklenjene medsebojne kompenzacije.

Zakaj se zamenjava storitev šteje za opravljanje storitev za plačilo? Ker bi se lahko zgodilo, da eden izmed udeležencev ne bi imel pravice do odbitka vstopnega DDV!

Pri prejšnji lekciji smo se naučili, da pri določanju kraja obdavčitve pri dobavah velja načelo namembnosti blaga. Pri storitvah pa velja načelo potrošnje – do DDV naj bi bila torej upravičena tista država, v kateri se posamezna storitev potroši. Ker je kraj potrošnje posameznih storitev (predvsem zaradi njihove raznolikosti) včasih zelo težko določiti, omenjeno načelo v praksi ni vedno izpolnjeno.

Pri dobavi blaga smo delili dobave glede na to, kam je blago namenjeno, pri storitvah pa nas zanima predvsem narava posamezne storitve (za kakšno storitev sploh gre) in komu je ta storitev opravljena (naročniku iz Slovenije, iz druge države članice ali iz tretje države).

Opravljanje storitev za neposlovne namene

15. člen ZDDV-1

Tretji odstavek 36. člena