Danes je 21.7.2024

Input:

Odgovori na kontrolna vprašanja

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

Odgovori na kontrolna vprašanja

1. Družba A s slovensko ID številko je mesečni zavezanec za DDV. 15. 4. je družbi B s slovensko ID številko dobavila blago na ozemlju Slovenije, račun pa je izstavila 15.5. Družba A je DDV od zaračunanega blaga dolžna obračunati 15.5.

a) DA

b) NE

Četrti odstavek 33. člena ZDDV-1 določa, da če račun ni izdan, blago pa je bilo dobavljeno oziroma storitev opravljena, se DDV obračuna najpozneje zadnji dan davčnega obdobja, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. Ker je obdavčljivi dogodek v zadevnem primeru nastal 15.4. (nastanek obdavčljivega dogodka) in je družba A mesečni zavezanec, je zadnji dan za obračun DDV od tega dobavljenega blaga 30. 4.

2. Družba A s slovensko ID številko je sklenila najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov z najemodajalko, družbo B s slovensko ID številko. Pravočasno sta sklenili dogovor po 45. členu ZDDV-1, zato je najemnina obdavčena. V pogodbi za nedoločen čas sta se družbi dogovorili za mesečno najemnino, pri čemer bo družba B to najemnino zaračunavala vsakega petega v mesecu za pretekli mesec. Ta dan za družbo B nastane tudi obveznost obračuna DDV.

a) DA

b) NE

Drugi odstavek 33. člena ZDDV-1 določa, da če se za dobave blaga (razen za leasing pogodbe) in opravljanje storitev izdajajo zaporedni računi ali se izvršijo zaporedna plačila, se šteje,