Danes je 13.7.2024

Input:

Odgovori na kontrolna vprašanja

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

Odgovori na kontrolna vprašanja

1. Slovenska družba je naročila blago pri avstrijski družbi. Prevoznik zaradi težav v prometu zamuja z dostavo. Ker se blago trenutno še ne nahaja v skladišču naročnika, se šteje, da blago še ni bilo dobavljeno.

a) DA

b) NE

Dobava blaga pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi kot da bi bil prejemnik lastnik. Da blago še ni prispelo v kupčevo skladišče, še ne pomeni, da do dobave blaga ni prišlo. Treba je torej preveriti, kako sta se glede trenutka prenosa pravice do razpolaganja nad blagom dogovorila poslovna partnerja.

2. Kadar govorimo o dobavi blaga, vedno govorimo o lokalni dobavi blaga.

a) DA

b) NE

Davčni zavezanec blago lahko dobavi tudi osebi iz druge države članice (govorimo o dobavi blaga znotraj Unije ali prodaji blaga na daljavo) ali pa osebi iz tretje države (govorimo o izvozu blaga iz Unije).

3. O transakciji, ki je predmet DDV pri dobavah blaga govorimo le takrat, kadar dobavitelj za dobavljeno blago prejme plačilo.

a) DA

b) NE

ZDDV-1 za dobavo blaga šteje tudi nekatere transakcije, pri katerih do plačila dejansko ne pride, in sicer: uporabo blaga za neposlovne namene, uporabo blaga za namene opravljanja dejavnosti, prenos podjetja, stvarne vložki in prenos blaga v drugo državo članico.

4. Kadar davčni zavezanec uporabi lastni proizvod za zasebne namene, ni DDV posledic.

a) DA

b) NE

Davčni zavezanec je ob uporabi tega blaga za zasebne namene dolžan