Danes je 13.7.2024

Input:

Odbitek in vračilo DDV (kdaj se DDV sme odbiti in kdaj ne)

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

Odbitek in vračilo DDV (kdaj se DDV sme odbiti in kdaj ne)

V tej lekciji se bomo naučili:

  • Opredeliti načelo nevtralnosti

  • Kateri so pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV

  • Na kakšen način se DDV odbija

  • Kdaj je možno vračilo DDV za tujce

Osnovni pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV

Eno izmed splošnih načel sistema DDV je načelo nevtralnosti. To načelo je močno povezano s pravico do odbitka DDV in med drugim pomeni, da je namen sistema DDV obremeniti le končnega potrošnika. DDV je natančen sorazmeren del cene blaga in storitev, ki ga davčni zavezanci obračunajo v vsaki stopnji proizvodnje ali distribucije. DDV za davčnega zavezanca pomeni strošek le v primeru, da slednji DDV ne obračunava ali da gre za blago oziroma storitev, pri katerih pravice do odbitka nima nihče. V skladu s slednjim bi lahko povezali tudi nekatere dejavnosti, ki so obdavčene z nižjo stopnjo DDV, ali so celo oproščene. Kot smo že spoznali, so slednje namenjene predvsem končnim potrošnikom, širšim odjemalcem, ki praviloma pravice do odbitka nimajo, zato se dostop do teh dobrin olajša z nižjim bremenom DDV.

Za uveljavljanje pravice do odbitka morajo biti izpolnjeni tako vsebinski kot tudi formalni pogoji.

Obveznost obračuna DDV in odbitek

62. člen ZDDV-1 in 63. člen ZDDV-1

167-192. člen Direktive o DDV

Pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV. Ker je pravica do uveljavljanja odbitka DDV pogojena z obveznostjo obračuna tega DDV, mora biti na trenutek nastanka obveznosti obračuna DDV pozoren tudi prejemnik storitve/blaga. V praksi se na primer lahko zgodi, da izvajalec račun izda, storitev pa še ni opravljena niti plačana.

Primer 1:

Družba A je izdala račun in ga poslala prejemniku storitve - družbi B, ki je tak račun prejela v mesecu marcu. Storitev še ni bila opravljena niti plačana.

Kot smo se že naučili, obveznost obračuna DDV nastane, ko so storitve opravljene ali plačane. To pomeni, da mora davčni zavezanec – prejemnik storitve v tem primeru počakati, da obveznost obračuna dejansko nastane in šele v tistem obdobju nastane pravica do odbitka DDV.

Vrsta transakcije in odbitek DDV

Drugi odstavek 63. člena ZDDV-1 in 66. člen ZDDV-1

106. člen PZDDV in 110. - 129. člen PZDDV

169. in 176. člen Direktive o DDV

Davčni zavezanec ima pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma