Danes je 13.7.2024

Input:

Obveznosti davčnih zavezancev in določenih oseb, ki niso davčni zavezanci (plačilo DDV, izdaja računov, identifikacija, obračun DDV)

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

Obveznosti davčnih zavezancev in določenih oseb, ki niso davčni zavezanci (plačilo DDV, izdaja računov, identifikacija, obračun DDV)

V tej lekciji se bomo naučili:

  • Kdo se je dolžan identificirati za namene DDV

  • Kaj mora vsebovati račun

  • Kaj je obračun DDV

  • Kdo je plačnik DDV

Identifikacijska številka

79. člen ZDDV-1

130. člen PZDDV

Vsaka oseba je davčnemu organu dolžna sporočiti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, nato pa tudi vsakršno spremembo v zvezi z dejavnostjo in prenehanje opravljanja te dejavnosti. Davčni zavezanec mora davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV najkasneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek.

ID številka se razlikuje od davčne številke po tem, da je davčna številka sestavljena samo iz številk, ID številka za DDV pa iz prepone SI in davčne številke, pri čemer se prepona razlikuje glede na državo, v kateri je bila identifikacija izvršena. Slovenski osebi, ki opravlja promet blaga in storitev v državi EU in se mora tam registrirati za namene DDV, ID številko izda davčni urad te države. Slovenski davčni zavezanci imajo lahko tako več ID številk: slovensko in tuje.

Kot je pojasnjeno v nadaljevanju te lekcije, se razlogi za identifikacijo za namene DDV med seboj razlikujejo. Ne glede na navedeno so posamezne identifikacijske številke za namene DDV navzven enake, in sicer so sestavljene iz prefiksa SI in 8 cifer, ki so enake davčni številki. Ne glede na navedeno pa so t.i. posebne identifikacijske številke za namene DDV v seznamu davčnih zavezancev, ki je dostopen na spletni strani FURS še posebej označene, in sicer z oznako P ali O. Z oznako P so označene identifikacijske številke za namene DDV t.i. atipičnih davčnih zavezancev, ki so to številko pridobili zaradi pridobivanja blaga, oziroma opravljanja in prejemanje storitev pri poslovanju s tujino. Z oznako O pa so označene identifikacijske številke za namene DDV, ki so jih pridobili tuji davčni zavezanci, ki na ozemlju Slovenije opravljajo mednarodni občasni prevoz potnikov.

Identifikacija za namene DDV

78. člen ZDDV-1 in 94. člen ZDDV-1

129. člen PZDDV

Kdo se je dolžan identificirati za namene DDV?

  • vsak davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravlja dobave blaga ali storitev, od katerih se DDV lahko odbije, razen davčnega zavezanca, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo in davčnega zavezanca, ki dobavlja blago ali opravlja storitve, za katere je plačnik DDV izključno kupec oziroma naročnik ali oseba, kateri je blago ali so storitve namenjene;

  • vsak davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, ki opravi pridobitev blaga, ki je predmet DDV ali se je prostovoljno odločil za obračunavanje DDV od pridobitev blaga, čeprav ni presegel limit 10.000 EUR;

  • vsak davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravi pridobitev blaga znotraj Unije za namene transakcij v zvezi z ekonomskimi dejavnostmi, ki jih je opravil zunaj ozemlja Slovenije;

  • vsak davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, katerima se opravijo storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, če te storitve opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji;

  • vsak davčni zavezanec, ki ima sedež v Sloveniji in opravlja storitve na