Danes je 13.7.2024

Input:

Obdavčitev dohodkov rezidentov Slovenije z virom v tujini

9.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

5.12 Obdavčitev dohodkov rezidentov Slovenije z virom v tujini

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Če davčni rezident Slovenije prejema tudi dohodke iz tujine, je te dohodke dolžan napovedati v Sloveniji, in sicer v rokih in na način, ki jih za posamezno vrsto dohodka določata ZDoh-2 in ZDavP-2.

Na podlagi veljavne zakonodaje pa ima davčni rezident Slovenije, v primerih, ko je bil v tujini od takšnega dohodka plačan davek, do katerega ima tuja država pravico na podlagi veljavne mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, pravico do odbitka takšnega, v tujini plačanega, davka. V primeru ko dohodek izvira iz države, s katero Slovenija