Danes je 13.7.2024

Input:

Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV s primeri

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV s primeri

V tej lekciji se bomo naučili:

  • razlikovati med obdavčljivim dogodkom in obveznostjo obračuna DDV

  • kateri so pogoji za nastanek obveznosti obračuna DDV

  • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri posameznih transakcijah

Opredelitev pojmov

32. člen ZDDV-1

62. člen Direktive o DDV

»Obdavčljivi dogodek« in »obveznost obračuna DDV« sta dva različna, a med seboj povezana dogodka, in sicer:

  • obdavčljivi dogodek je dogodek, s katerim so izpolnjeni vsi pravni pogoji, potrebni za nastanek obveznosti obračuna DDV,

  • obveznost obračuna DDV pa nastane, ko ima davčni organ po zakonu pravico zahtevati davek od osebe, ki ga je dolžna plačati.

Praviloma torej obdavčljivi dogodek mora nastati, da sploh pride do obveznosti obračuna DDV*. Dogodki, ki so obdavčljivi s slovenskim DDV, so naslednji:

  • dobava blaga na ozemlju Slovenije,

  • opravljanje storitev na ozemlju Slovenije,

  • pridobitev blaga znotraj Unije, ki jih na ozemlju Slovenije opravi davčni zavezanec in

  • uvoz blaga.

* Ne glede na navedeno pa v zvezi s slednjim obstajajo posebnosti.

Tako kot obdavčljivi dogodek je pomemben tudi nastanek obveznosti obračuna DDV, saj ima davčni organ ob njegovem nastanku od osebe, ki je davek dolžna plačati, ta davek tudi zahtevati.

Nastanek obveznosti obračuna pa ni vedno pomemben le za dobavitelja blaga ali izvajalca storitve, pač pa tudi za prejemnika tega blaga ali storitve, saj je od njega odvisna pravica do odbitka DDV. Več o pravici do odbitka bomo spoznali v naslednjih lekcijah, zaenkrat pa si velja zapomniti, da pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV.

Nastanek obveznosti obračuna DDV

33. člen ZDDV-1

34. člen ZDDV-1

35. člen ZDDV-1

30. - 36. člen PZDDV

V okviru splošnega pravila obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene. Kdaj se šteje, da je dobava blaga opravljena, smo se naučili že v drugi lekciji, glede storitev, pa