Danes je 21.7.2024

Input:

Načela davčnega postopka

12.7.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

3.5.3 Načela davčnega postopka

Odvetniška pisarna Bohl

Davčni organ mora v davčnem postopku spoštovati sledeča načela:

  • načelo zakonitosti v davčnih zadevah, ki pomeni zlasti, da mora davčni organ v davčnih zadevah odločati samostojno, in sicer v okviru in na podlagi mednarodnih pogodb, zakonov in splošnih aktov po ZDavP-2, na podlagi ZFU ali zakona o obdavčenju. Pri obravnavi davčnih zavezancev mora davčni organ ravnati nepristransko, v zadevah, v katerih odloča po prostem preudarku pa mora odločati skladno z namenom, zaradi katerega je prosti preudarek dan in glede na njegov obseg (4. člen ZDavP-2);

  • načelo materialne resnice v davčnih zadevah,