Danes je 21.9.2023

Input:

Načela davčnega postopka

1.1.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

3.5.3 Načela davčnega postopka

Kaja Breznik Ladinik

Davčni organ mora v davčnem postopku spoštovati sledeča načela:

  • načelo zakonitosti v davčnih zadevah, ki pomeni zlasti, da mora davčni organ v davčnih zadevah odločati samostojno, in sicer v okviru in na podlagi mednarodnih pogodb, zakonov in splošnih aktov po ZDavP-2, na podlagi ZFU ali zakona o obdavčenju. Pri obravnavi davčnih zavezancev mora davčni organ ravnati nepristransko, v zadevah, v katerih odloča po prostem preudarku pa mora odločati skladno z namenom, zaradi katerega je prosti preudarek dan in glede na njegov obseg (4. člen