Danes je 14.4.2024

Input:

Jubilejne nagrade

6.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

5.4.1.5 Jubilejne nagrade

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

ZDR-1 jubilejnih nagrad ne določa. Jubilejne nagrade so običajno urejene v kolektivnih pogodbah ali v notranjih pravilnikih delodajalca. Tudi pri jubilejnih nagradah velja pravilo, da je potrebno razmejevati med delavčevo delovno pravno pravico, ki jo določajo delovno pravni akti, in njeno dohodninsko obravnavo in obravnavo z vidika prispevkov za socialno varnost. Ko se pri delodajalcu pojavi vprašanje povezano z izplačilom jubilejne nagrade mora tako delodajalec najprej ugotoviti, kakšna je njegova delovno pravna obveznost (oziroma kakšna je delovno pravna pravica delavca). Ko je delovno pravni vidik jasen, pa je potrebno preučiti še obravnavo z vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Na podlagi ZDoh-2 se jubilejne nagrade uvrščajo med dohodek iz zaposlitve, ožje gledano pa med dohodke iz delovnega razmerja. To izhaja iz 2. točke 1. odstavka 37. člena ZDoh-2, ki določa, da med dohodke iz delovnega razmerja sodijo tudi jubilejne nagrade. Tudi v primeru jubilejnih nagrad tako glede pravil