Danes je 13.7.2024

Input:

Dohodek iz dejavnosti: Pravna podlaga in opredelitev

6.5.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

5.13.1 Dohodek iz dejavnosti: Pravna podlaga in opredelitev

Urška Juršev in Irena Kamenščak

Za dohodek iz dejavnosti se v skladu s 46. členom ZDoh-2 (Zakon o dohodnini) šteje dohodek, dosežen z neodvisnim, samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Bistvena elementa, na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti sta, da se dejavnost opravlja trajno (torej ne gre za opravljanje dejavnosti, če gre za enkraten ali občasen posel) in samostojno oziroma neodvisno (zavezanci opravljajo dejavnost za svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost ter za obveznosti iz naslova opravljanje dejavnosti jamčijo z vsem svojim premoženjem).

Opravljanje dejavnosti pomeni