Danes je 13.7.2024

Input:

Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih

6.4.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

5.13.2 Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in odhodkih

Urška Juršev in Irena Kamenščak

Davčna osnova

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov se uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2), če ni z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) drugače določeno. Prihodki in odhodki se upoštevajo ob njihovem nastanku in ne šele, ko so plačani.

Osnovna pravila za evidentiranje prihodkov in odhodkov vsebujejo Slovenski računovodski standardi (SRS2016), medtem ko davčni predpisi določajo nekatera dodatna pravila. Tako Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa, da se kot prihodek v nobenem primeru ne štejejo dividende, obresti, dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev in prihodki, doseženi na podlagi odsvojitve lastniškega deleža. Za te dohodke je podjetnik obdavčen kot fizična oseba, po pravilih za obdavčitev dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice. Novela ZDoh2Z, ki je stopila v veljavo 22.3.2022, je tako v ZDoh-2 dodala posebno pravilo glede prispevkov za socialno varnost, ki se uporablja že za leto 2021 (retroaktivno). Glede na to pravilo se obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje