Danes je 13.7.2024

Input:

Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih

6.5.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

5.13.4 Dohodek iz dejavnosti: Obdavčitev po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih

Urška Juršev in Irena Kamenščak

Davčni zavezanec lahko davčno osnovo za davek iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Novela ZDoh-AA, ki velja za davčna leta od 1.1.2023 dalje, je spremenila pravila glede višine normiranih stroškov, ki jih lahko upošteva posameznik, ki opravlja dejavnost. Za davčno leto 2023 so ta pravila naslednja:

  • če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, v naslednji višini:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih   % prihodkov  
nad   do  
  50.000   80%      
50.000   100.000   40%   nad   50.000  
100.000     0%   nad   100.000  
  • če v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni bila obvezno zavarovana na podlagi delovnega razmerja ali samozaposlitve vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj devet mesecev, se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca upoštevajo normirani odhodki v naslednji višini:

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih   % prihodkov  
nad   do  
  12.500   80%      
12.500   50.000   40%   nad   12.500  
50.000     0%   nad   50.000  

če za to izpolnjuje določene pogoje, ki so naslednji:

  • če priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in

  • njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v davčnem letu pred tem davčnim letom, ne presegajo 50.000 EUR ali če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba na podlagi delovnega