Danes je 14.4.2024

Input:

Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

9.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

5.4.1.1.1 Del plače iz naslova poslovne uspešnosti

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Januarja 2017 je v veljavo stopila sprememba ZDoh-2, ki je v dohodninsko zakonodajo vnesla novost glede določanja davčne osnove v primeru izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti. Ta novost je bila dodatno nekoliko spremenjena z novelo ZDoh-2S, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2018, novelo ZDoh-2V, ki se je pričela uporabljati s 1. 1. 2020, novelo ZDoh-2Z, ki se je pričela uporabljati s 1.1.2022 in nazadnje z novelo ZDoh-2AA, ki se uporablja od 1.1.2023 dalje. Novela ZDoh-2S je spremenila višino ugodneje obravnavane davčne osnove (iz 70% povprečne plače na 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji), novela ZDoh-2V je pri delu plače iz naslova poslovne uspešnosti prinesla dopolnitve, ki se nanašajo na določanja letne davčne osnove davčnih zavezancev in preko spremembe zagotovila enako obravnavanje vseh davčnih zavezancev, ki med letom prejmejo ta del plače na davčno ugodnejši način, tudi tistih, ki prejmejo npr. dve izplačil zaradi zaposlitve pri dveh različnih delodajalcih v istem koledarskem letu. Medtem ko novela ZDoh-2V ni prinesla sprememb pri določanju pogojev, ki se nanašajo na možnost izplačila tega dela plače po davčno ugodnejšem pravilu (t.j. kriterijev določenih v 12. točki 44. člena ZDoh-2), pa je novela ZDoh-2Z, ki se je uporabljala le za davčno leto 2022, posegla tudi v te kriterije.

Na podlagi novele Zdoh-2Z (uporabljala se je le za izplačila v obdobju od 1.1.2022 do 3.12.2022) se je 12. točka 44. člena ZDoh-2 torej spremenila. Od 1. 1. 2017 do 31.12.2021 so veljala naslednja pravila glede davčne obravnave dela plače iz naslova poslovne uspešnosti:

  • ZDoh-2 je določal, da se v delavčevo davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva del plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna razmerja, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, izplačan